Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn Ad en Ina Doornenbal en wij wonen en werken met veel plezier op ons veebedrijf waar we sinds 2006 dagbesteding aanbieden voor volwassenen met Niet-aangeboren Hersenletsel, autisme en/of een psychische hulpvraag. Onze boerderij ligt in de mooie, oude polder Gerverscop in Harmelen, tussen Woerden en Utrecht, en we houden koeien en kalveren. Ook hebben we kippen, konijnen, poezen en een hond.

We kiezen bewust voor kleinschaligheid. Omdat we geloven dat mens en dier zodoende beter tot hun recht komen.

Samen runnen we de zorgboerderij.

Ad verzorgt de begeleiding van deelnemers. Ad is

 • De eigenaar van de Balans, samen met Ina
 • De vierde generatie Doornenbal op de boerderij
 • Een boer die leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie
 • Een boer met als passie de natuur en veeteelt
 • Een rustige en geduldige boer


Ina verzorgt hand- en spandiensten, de administratie en springt waar

nodig bij met de begeleiding Ina:

  • Is boerin op de Balans
  • Leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie
  • Bedenkt creatieve oplossingen en activiteiten
  • Wordt enthousiast van weidevogels met hun jongen.
  • Adviseert andere zorgboerderijen en kleinschalige zorginstellingen.
  • Zie www.beezy-organizing.nl